Świąteczna lekcja języka polskiego

Czas przedświąteczny to wyjątkowy okres również na lekcjach języka polskiego. Uczniowie klasy czwartej pod okiem Pani Jolanty Siwek połączyli naukę ojczystego języka z kodowaniem !