Pani Ewie Kalinowskiej

Pani Ewie Kalinowskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca
składają dyrekcja, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostaszewie