Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klasy IV-VIII

Na naszej uroczystości gościliśmy Pana Piotra Kowala Wójta Gminy Łysomice oraz Panią Marzenę Lewandowską Sołtysa Ostaszewa.
Cała uroczystość miała podniosły charakter – Pani Dyrektor wręczyła wszystkim Absolwentom świadectwa i zaświadczenia z wynikami egzaminu oraz podziękowania dla rodziców Ósmoklasistów za wkład pracy na rzecz szkoły. Nagrodę Najlepszego Absolwenta otrzymał Wojciech Grzeszkiewicz, a Rodzice Wojtka List Gratulacyjny.
Najlepsi uczniowie z klas IV-VII otrzymali nagrody za wyniki w nauce z rąk Dyrektora Szkoły i Wychowawców. Pierwszy raz wręczona została nagroda za konkurs ortograficzny Nagroda Pióro Dyrektora Szkoły.
Na koniec odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy VIII i klasy VII, którzy wręczyli absolwentom upominki.