„ KSIĄŻKI, KTÓRE CZYTAMY” – metoda projektu w klasie I

W maju 2023r. uczniowie klasy pierwszej realizowali pracę metodą projektów. W czasie projektu „ Książki, które czytamy”  dzieci miały okazję do pracy samodzielnej, zarówno w małych grupach, jak i w całej grupie. Dzięki podejmowaniu wspólnych działań związanych z rozwiązywaniem problemów, rozwijały umiejętności pracy zespołowej, uczyły się od siebie wzajemnie, uczyły się współpracy i współdziałania. Jednym z najistotniejszych aspektów pracy w projekcie było to, że dzieci samodzielnie wykonywały swoje zadania, były  pełne ciekawości i zaangażowania . Szukały odpowiedzi na postawione wcześniej pytania. Skorzystały również z wiedzy i doświadczenia eksperta, którym w realizowanym projekcie była pani z biblioteki szkolnej. Zorganizowały klasową akcję czytania pod nazwą „Czytanie na polanie”.