Profilaktyka używania napojów energetyzujących

Grafika przedstawia fragment puszki z narysowanym na niej znakiem zakazu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wystosował list otwarty do Rodziców. List ten dotyczy profilaktyki używania napojów energetycznych przez dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią :