Zakładamy ogródek w klasie

W  ramach zajęć edukacji przyrodniczej uczniowie klasy pierwszej założyli klasową hodowlę roślin. Na początku przypomniano, jakie warunki są  potrzebne roślinom do życia. Wskazano różnicę miedzy sianiem a sadzeniem. Dzieci otrzymały doniczki, ziemię, nasionka i cebulki. Wspólnie odczytywaliśmy nazwy nasionek, cebulek oraz inne informacje znajdujące się na torebkach. Potem każdy pierwszoklasista z wielkim zaangażowaniem przystąpił do pracy. Dzieci sypały ziemię do doniczek, siały nasionka, sadziły cebulki. Nie zapomnieliśmy też o podlaniu roślin odpowiednią ilością wody. Potem ustawiliśmy nasze doniczki na parapecie, żeby rośliny miały odpowiedni dostęp do światła. A teraz tylko czeka nas odpowiednia pielęgnacja i wnikliwa obserwacja posianych i posadzonych roślin. Takie zajęcia są wspaniałą okazją do rozwijania umiejętności poznawczych oraz kształtowania opiekuńczej postawy wobec roślin.