Wojewódzki konkurs plastyczny „Czarno-białe obrazy z życia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”

22.02.2023 dwoje naszych uczniów zostało zaproszonych wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie XIII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Czarno – białe obrazy z życia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”. Wśród nadesłanych prac uwagę jury przykuła praca Pauliny Chrzanowskiej i Karola Cebulskiego.
23.02.2023 w kościele NMP przy ul. Panny Marii 2 podczas uroczystej mszy św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Wiesława Śmigla, odbędzie się wystawa wyróżnionych prac.