Badamy i obserwujemy podczas zajęć przyrodniczych i biologicznych

Uczniowie doskonalą pracę metodą eksperymentalną. Planują działania, pracują zgodnie z instrukcją, zapisują wyniki i wyciągają wnioski.
4a wykonała mini stację meteorologiczna, dokonała zapisu wyników i wyciągnęła wnioski.
Czwartoklasiści obserwowali jaki wpływ na intensywność parowania ma wielkość powierzchni, na której ten proces zachodzi. Najciekawsze okazało się dla młodych przyrodników badanie wpływu intensywności wysiłku na wzrost tętna.
5a to specjaliści od mikroskopowania, systematycznie przeprowadzają obserwacje własnoręcznie wykonanych doświadczeń. Piątoklasiści przeprowadzili doświadczenia mające na celu przyśpieszanie procesu fotosyntezy.
7a zgłębiała tajemnice anatomii i fizjologii człowieka. Badali wpływ składników budujących nasze kości na ich właściwości fizyczne. Analizowali pracę przepony podczas procesu wdechu i wydechu na własnoręcznie wykonanych modelach. Dla siódmoklasistów nerka przestała być tajemniczym narządem; analizowali jego budowę dokonując obserwacji na nerce wieprzowej.
8a przeprowadziła doświadczenie, podczas którego badała wpływ stężenia nawozu na intensywność wzrostu roślin. Ósmoklasiści wykonali analizę wyników i określili znaczenie przestrzegania dawek nawozów dla osiągania optimum warunków uprawianych gatunków roślin. Wyniki przedstawiali w prezentacjach – https://docs.google.com/presentation/d/1BaHKgWeJGkvic8MDqxjIl6tAmRK_KEkCBERSCuR9S8U/edit#slide=id.p