Rekrutacja 2023/2024

ekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Ostaszewie na rok szkolny 2023/2024

na podstawie Zarządzenia Wójta gminy Łysomice Nr 0050.30.2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w dniach

do 15 lutego 2023 roku obowiązuje złożenie potwierdzenia o kontynowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 22 lutego 2023 do 17 marca 2023 roku należy składać w sekretariacie szkoły, (godziny przyjmowania interesantów dostępne są na stronie internetowej szkoły), wnioski:

o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówek)

–  dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2017, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice,
– dzieci mieszkające poza  terenem Gminy Łysomice  będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

o przyjęcie  do oddziału klasy pierwszej

– dzieci 7 letnich urodzonych w roku 2016, podlegających obowiązkowi nauki zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice,
– dzieci mieszkające poza  terenem Gminy Łysomice  będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Potrzebne dokumenty:

– wypełniony wniosek, który dostępny jest w sekretariacie szkoły jak również na stronie internetowej szkoły (w zakładce REKRUTACJA),
– dokument tożsamości rodzica,
– akt urodzenia (do wglądu),
– dodatkowe dokumenty, jeżeli są wymagane w danym wniosku.


Dnia 24 marca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 


Do dnia 3 kwietnia 2023 r.  w siedzibie szkoły prosimy składać Potwierdzenie woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, jest to warunek konieczny!


Dnia 6 kwietnia 2023 r.  o godzinie ok 12:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.


Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do innej placówki a należą do obwodu szkoły w Ostaszewie mają obowiązek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora Szkoły Podstawowej  w Ostaszewie  do dnia 31 marca 2023 r.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie szkoły w zakładce
REKRUTACJA 2023/2024