Podsumowanie akcji „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”

Plakat akcji Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc na Ukrainie. W malinowej oprawie po prawej stronie na liniach kula ziemska a z niej wyrastające trzy kwiatki po prawej napis: "BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJI Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc Ukrainie" Pod spodem logo Polskiej Akcji Humanitarnej.

Nasza szkoła wzięła udział w akcji Polskiej Akcji Humanitarnej „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”. Akcja miała na celu zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie. W ramach akcji wśród uczniów klas 1-8 naszej szkoły w dniu 17.10.2022 przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy i sprzedaż tostów. Tosty były przygotowywane i sprzedawane w szkolnej stołówce przez trzy uczennice kl. 8. Cały dochód ze sprzedaży został przeznaczony na akcję „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”.

W ten sposób udało się zebrać 480 zł. Pieniądze zostały przelane na konto Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc Ukrainie.

Serdecznie dziękujemy uczniom naszej szkoły za zaangażowanie w akcję, dzięki czemu wspólnie mogliśmy wesprzeć szczytny cel.