Europejski dzień sportu szkolnego

30 września 2022 r. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie wzięła udział w akcji „Europejski dzień sportu szkolnego”. W akcję były zaangażowane cztery klasy – IV, V, VI oraz VIII. Celem tego wydarzenia była promocja oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród naszych uczniów. W akcji wzięło udział ok. 88 uczniów z naszej szkoły.

W klasie V w części pierwszej pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego p. Kamila Kontowicza (koordynator akcji) zostały przeprowadzone zabawy ruchowe, w których uczniowie musieli się wykazać zwinnością, zaangażowaniem, a także myśleniem logicznym. Po rozgrzewce klasa została podzielona na trzy zespoły (czerwoni, zieloni, niebiescy), które rywalizowały między sobą i walczyły aby zdobyć jak największa ilość punktów.

Uczniowie mieli do wykonania cztery zadania:

W drugiej części zajęć zorganizowaliśmy turniej klasowy w piłkę ręczną. Zajęcia zakończyliśmy wspólnym zdjęciem.

Uczniowie klasy 4 podczas lekcji matematyki obchodzili Dzień Chłopaka. Dodatkowo uczciliśmy „Europejski  dzień sportu szkolnego” poprzez zadania przygotowane specjalnie dla chłopaków. Każdy uczeń losował karteczkę z zadaniem matematycznym. Po podaniu prawidłowego wyniku działania, losował drugą karteczkę z opisem ćwiczenia fizycznego, które musi wykonać i powtórzyć tyle razy ile wynosił otrzymany wynik. Chłopcy wszystkie ćwiczenia wykonali z radością a w nagrodę otrzymali przygotowane przez rodziców upominki.