Skrzynka bezpieczeństwa

W celu wzmocnienia współpracy miedzy szkołą a rodzicami oraz zapobieganiu niebezpieczeństwom i zagrożeniom, informujemy, że na terenie naszej szkoły znajduje się skrzynka bezpieczeństwa (na ścianie z lewej strony od wejścia do szkoły). Dzięki niej zarówno rodzice jak i uczniowie mogą anonimowo informować szkołę o wszelkiego rodzaju niepokojących sytuacjach mających miejsce na jej terenie.