Projekt „Profilaktyka na miarę”

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie.
Projekt „Profilaktyka na miarę” to działania wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści programu wychowawczo- profilaktycznego.
Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Obejmuje działania o charakterze promocji zdrowia, profilaktyki zagrożeń zdrowia psychicznego, rozpoznawania i eliminowania oraz ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia psychicznego w środowisku nauki i pracy.