Obiady w roku szkolnym 2022/2023

Na zdjęciu widoczne są ciemno brązowe deski, na których w prawym górnym rogu leżą dwie drewnianie łyżki obok talerza z sałatką.

Decyzją Organu Prowadzącego została zmieniona cena jednego obiadu i w tym roku będzie ona wynosiła 5 zł. Chęć spożywania obiadu należy zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły od 5 do 7 września. Koszt obiadu na wrzesień to 75 zł (15 posiłków). Płatność za obiady należy uregulować do 9 września na konto: 42 9511 0000 2002 0032 0339 0005.

Obiady będą wydawane od 12 września.

Poniżej zamieszczamy zdjęcie dokumentu otrzymanego przez Panią Dyrektor od Organu Prowadzącego w kwestii podwyższenia jednostkowej ceny za obiady.

Zdjęcie dokumentu wystosowanego do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysomicach od Wójta Gminy Łysomice o następującej treści: " W odpowiedzi na pismo znak: K.4443.2.11.MZ z dnia 18.08.2022 r. w sprawie podwyższenia opłat za posiłki dla dzieci i uczniów w placówkach oświatowych Gminy Łysomice, biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację i zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), wyrażam zgodę na podniesienie opłaty w zaproponowanej przez Państwa kwocie, do 5 zł. za obiad oraz do 2,50 zł. za podwieczorek." Pismo zzostało podpisane i opatrzone pieczęcią Wójta Gminy Łysomice oraz wysłane do wiadomości Dyrektora Szkoły w Ostaszewie.