Gala Absolwenta 2021/2022

Dnia 22.06.2022 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta gala podsumowująca rok szkolny 2021/2022. W uroczystości brali udział: Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty Anna Zmarzły, Sekretarz Gminy Bożena Stempska, Inspektor ds. Oświaty Marek Fiedler, dyrektorzy szkół gminy, wychowawcy klas ósmych, rodzice i najlepsi absolwenci. Uroczystość prowadzili uczniowie klasy VII – Zuzia Owczarczyk i Jakub Paziewski.

Po oficjalnym powitaniu gości nasi absolwenci zatańczyli poloneza. Następnie koleżanki i koledzy z młodszych klas wykonali część artystyczną : wiersze i piosenki o tematyce wakacyjnej. Nie zabrakło również wystąpień włodarzy naszej gminy. Pan wójt gratulując sukcesów zebranym absolwentom, odwołał się do cytatu „nauka to podróż , która trwa przez całe życie”, zaś pan Kożuchowski życzył absolwentom sukcesów i prosił, aby zawsze pamiętali o szkole, którą kończą i aby godnie reprezentowali Gminę Łysomice, podkreślając że po skończonych studiach gmina na nich czeka.

W uroczystej gali uczestniczyło 24 najlepszych spośród 136 wszystkich absolwentów ze szkół gminy Łysomice. Uczniowie pracowali ciężko przez cały rok, odnosili znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Sukcesy te władze gminy uhonorowały nagrodami książkowymi, składając przy okazji gratulacje rodzicom.

Z naszej szkoły najlepsi uczniowie to: Blanka Peplińska, Martyna Kontowicz, Nikodem Waliszewski, Oliwia Stodulska, Julia Ritter . Wszyscy działali w Szkolnym Kole Wolontariusza uczestnicząc w akcjach charytatywnych, mają również na swoim koncie sukcesy sportowe. Każdy z nich brał udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych. Życzymy im, aby osiągali sukcesy w nowej szkole i godnie reprezentowali naszą. Oby ich marzenia się spełniły.

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek i rozmowy zebranych gości. Była to też okazja, aby najlepsi uczniowie z gminy się poznali.

Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna na stronie internetowej Gminy Łysomice www.lysomice.pl