Obiady – kwiecień

Na zdjęciu widoczne są ciemno brązowe deski, na których w prawym górnym rogu leżą dwie drewnianie łyżki obok talerza z sałatką.

W kwietniu koszt obiadów wyniesie 68 zł (17 posiłki). Całą kwotę należy wpłacić do 25 marca na konto: 42 9511 0000 2002 0032 0339 0005.

Jeśli w marcu, wpłata za obiady została dokonana po terminie i fakt ten został zgłoszony Sekretarzowi Szkoły, to zostanie ona przeksięgowana na kwiecień.


Jeśli Rodzic/Opiekun Prawny wie, że jego dziecko nie skorzysta z części posiłków może tę kwotę o nie pomniejszyć (koszt jednego obiadu to 4 zł), o ile w dniu przelewu poinformuje Sekretarza Szkoły, w których dniach odmawia obiady.