Szkoła od nowa

Włączamy się w kampanię społeczną Szkoła od nowa. Przy wsparciu specjalistów wypracowujemy rozwiązania pomagające dzieciom i młodzieży wrócić do  edukacji stacjonarnej po okresie nauki zdalnej.  

W ramach projektu, na zajęciach warsztatowych uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej  rozwijali umiejętności radzenia sobie z napięciem i niepokojem, doskonalili umiejętności społeczno- emocjonalne, uczyli się przyjaznego współdziałania w grupie.

Link do kampanii:  https://szkola-od-nowa.pl/