Pasowanie na ucznia

25 października odbyło się pasowanie na ucznia naszych pierwszoklasistów. W uroczystości wzięli udział uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej i zerówki oraz Rodzice. Po uroczystym pasowanie na ucznia dokonanym przez Panią Dyrektor uczniowie złożyli ślubowanie, następnie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje oraz słowniki ufundowane przez Radę Rodziców.