Sukces w międzynarodowym konkursie plastycznym

Sukces naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym

,,Zawsze zielono, zawsze niebiesko”

   W czwartek 17 października w Sali Widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom. W konkursie plastycznym ,,Zawsze zielono, zawsze niebiesko” zorganizowanym przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka wzięło udział kilkanaście prac uczniów klasy 3 i 4 naszej szkoły. Wśród nagrodzonych są dzieci i młodzież z wielu krajów, różnych obszarów kulturowych, uczniowie szkół podstawowych i średnich, autorzy prac plastycznych między innymi z Argentyny, Azerbejdżanu, Chin, Czech. Łotwy, Indii, Meksyku, Peru, Rosji, Słowacji, Ukrainy. W tym gronie były również dzieci z Polski. Na konkurs przysłano ponad 11 tysięcy prac, z których 1000 trafiło na wystawę pokonkursową. Wśród wybranych, wyróżnionych i nagrodzonych prac zostały prace trzech uczniów naszej szkoły: Mai Iwińskiej, Konrada Mikruta oraz Artura Abramowicza, podopiecznych pań, Ewy Kalinowskiej i Aleksandry Przybysz. Uczniowie wraz z opiekunami mogli uczestniczyć w uroczystej gali, osobiście odebrali dyplomy i nagrody, następnie mogli przeciąć wstęgę oficjalnie otwierając wystawę prac w towarzystwie Pana Piotra Całbeckiego, marszałka województwa. Był także wielki tort dla wszystkich gości oraz inne łakocie dla dzieci, przygotowane w galerii pełnej różnorodnych, niezwykłych i bardzo kolorowych prac.