Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Rozpoczynamy
kampanię wyborczą
do Samorządu Uczniowskiego
w naszej szkole!!!