Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbyła się w nowej części szkoły – w Sali Teatralnej. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie dr Aldona Orzeł-Chechłowska przywitała wszystkich zgromadzonych, przedstawiła nowych członków Rady Pedagogicznej oraz podziękowała pracownikom niepedagogicznym za sprawne przygotowanie nowych pomieszczeń do użytku.
Gościem uroczystości był pan Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice. Pan Wójt zapewnił, że inwestycja jaką jest rozbudowa i modernizacja naszej szkoły, przebiega zgodnie z planem i już za rok wszyscy spotkamy się w nowym kompleksie szkolnym.
Nowy Rok Szkolny 2019/2020 rozpoczęty, wszyscy prężnie zabieramy się do pracy!