Gminny konkurs językowy

13 czerwca w naszej szkole odbył się Gminny konkurs językowy Poliglota. W konkursie wzięły udział 4 szkoły: Szkoła Podstawowa w Świerczynkach, Turznie, Łysomicach i Ostaszewie. Uczniowie w drużynach 3 osobowych rozwiązywali zadania z języka angielskiego i niemieckiego. Poziom szkół był bardzo wyrównany. Nasi uczniowie najlepiej poradzili sobie z oboma testami zajmując tym samym I miejsce. Drugie miejsce ex aequo zajęły Szkoła Podstawowa w Świerczynkach i Szkoła Podstawowa w Łysomicach, natomiast trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Turznie. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy konkursu: Barbara Kowalewska, Anna Żakowiecka-Brucka.