Zakończenie roku klas I – III

,, Dziękujemy, dziękujemy, całym sercem, z całych sił. Dziękujemy, dziękujemy za przeżycie szczęścia chwil. ” Tak uczniowie klasy trzeciej żegnali się, kończąc pierwszy etap edukacji. Zaprezentowali program artystyczny dzieląc się cząstką tego, czego się nauczyli. Były wiersze, piosenki i taniec. Na koniec wszyscy uczniowie klas 1-3 otrzymali świadectwa, dyplomy i książki z życzeniami wspaniałych i bezpiecznych wakacji.