Mobilne Laboratorium Przyszłości

W piątek 25 listopada w Naszej Szkole, w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości, odbyły się warsztaty z zakresu edukacji cyfrowej, przeznaczone dla uczniów klas IV – VI. Zajęcia prowadzone były przez eksperta, który w ciekawy i praktyczny sposób wprowadził uczniów w świat cyfrowej przyszłości. Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce projekt edukacyjno-technologiczny, którego jednym z najważniejszych celów jest działanie na rzecz wyrównania szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce. Z warsztatów skorzystali również uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzywnie, którzy wychodząc ze spotkania oceniali je bardzo wysoko.

Aby ten dzień był wyjątkowy i na długo pozostał w pamięci uczniów, nauczyciele Naszej Szkoły również zorganizowali zajęcia warsztatowe.

Pani Anna Dybowska prowadziła zajęcia z języka polskiego dla klasy szóstej, która wykonała plakaty, zachęcające do czytania ulubionych lektur szkolnych. Uczniowie tworzyli ilustracje, wymyślali hasła i bardzo dobrze się bawili.

Pani Jolanta Siwek – nasz szkolny pedagog, przeprowadziła w klasach IV – VI warsztaty zatytułowane „Zapanuj nad swoim czasem” – zarządzanie sobą w czasie.

Panie Ewelina Ziółkowska i Agnieszka Perduta-Pilarska przybliżały uczniom klas IV- V fizykę, podczas warsztatów prowadzonych metodą eksperymentu zatytułowanych „Stefan Drzewiecki i badanie napięcia powierzchniowego”.