Stołówka
JADŁOSPIS 09.03.2020 – 20.03.2020
WYTYCZNE KORZYSTANIA Z OBIADÓW:

  • obiady od 09.09.2019 r. – zapisy w sekretariacie do 06.09.2019 (sekretariat 56 674 00 31),
  • w przypadku długotrwałej choroby dziecka (powyżej 3 dni) należy BEZZWŁOCZNIE zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie), ponieważ obiady odmawiane są bezpośrednio w  Szkole Podstawowej w Turznie na dzień następny i kolejne
  • koszt jednego obiadu dla dziecka w roku szkolnym 2019/2020 to 4,00 zł.,
  • jeśli zaistnieje konieczność całkowitego wypisania dziecka z obiadów, odpowiednio wcześniej zgłosić ten fakt z sekretariacie szkoły, sugerowany na koniec miesiąca