Rada Rodziców


W roku szkolnym 2019/2020 w skład Rady Rodziców wchodzą:

Waldemar Kołecki – przewodniczący

Paulina Pawlikowska

Agnieszka Kaczorek