Sport

Biegi przełajowe

We wrześniu 2017 roku w Turznie odbyły się mistrzostwa Gminy  Łysomice w biegach przełajowych. Miłosz Łagodziński ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie został MISTRZEM GMINY ŁYSOMICE.


2015/2016

W dniu 15 lutego 2016 roku odbyły się Mistrzostwa Gminy Łysomice w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.  Mistrzyniami Gminy Łysomice zostały dziewczyny ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie MARTA WIŚNIEWSKA i AGATA GÓRSKA a w kategorii chłopców mistrzami Gminy Łysomice zostali chłopcy z Ostaszewa MARCEL KADUKOWSKI i KONRAD KRAŚNIEWSKI. Uczniowie z SP Ostaszewa reprezentowali naszą gminę na zawodach powiatowych, gdzie zostali wicemistrzami powiatu w kategorii dziewcząt jak i chłopców.
GRATULACJE !!!

 Łukasz Kontowicz


W dniu 14.12.2015 roku na sali sportowej w Turznie odbyły się Mistrzostwa Gminy Łysomice w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewczyn i Chłopców Szkół Podstawowych. Mistrzem Gminy Łysomice został MARCEL KADUKOWSKI trzecie miejsce zajął Konrad Kraśniewski. Wśród dziewcząt trzecie miejsce zajęła Marta Wiśniewska.

                                                                                                                  Łukasz Kontowicz


W dniu 26.01.2015 r. w Zespole Szkół nr 2 w Turznie odbyły się Mistrzostwa Gminy Łysomice w drużynowym tenisie stołowym. Mistrzyniami Gminy Łysomice zostały dziewczyny ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie (Karolina Olszewska i Natalia Napieralska) chłopcy zostali wice-mistrzami (Marcel Kadukowski i Konrad Kraśniewski).


W dniu 15.12.2014 roku w Zespole Szkół w Turznie odbyły się mistrzostwa Gminy Łysomice w tenisie stołowym szkół podstawowych. Karolina Olszewska ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie została Mistrzynią Gminy Łysomice, a Marcel Kadukowski został w-ce mistrzem Gminy.W dniu 15.11.2014 roku odbyły się zawody minipiłki ręcznej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Dziewczyny z naszej szkoły zostały wice-mistrzyniami Gminy Łysomice.


W dniu 03.10.2014 r. na orliku w Gostkowie odbyły się mistrzostwa gminy Łysomice w piłce nożnej. Po zaciętym boju zwyciężyła drużyna z Turzna drugie miejsce Łysomice, trzecie Ostaszewo czwarte Świerczynki. Turzno- Łysomice (2:1), Świerczynki-Ostaszewo (1:3), Turzno-Świerczynki (3:1), Łysomice-Ostaszewo (2:1), Turzno-Ostaszewo (0:0), Łysomice-Świerczynki (3:1)

 


W dniu 18.09.2014r. w Zespole Szkół w Turznie odbyły się mistrzostwa Gminy Łysomice w indywidualnych biegach przełajowych. W kategorii dziewcząt szkół podstawowych w-ce mistrzynią gminy została Weronika Smoleńska, szóste miejsce zajęła Joanna Górska. Wśród chłopców czwarte miejsce zajął Przemysław Łuczak.


REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE

I.

        1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

        2. Zasady korzystania z placu zabaw:

–   Dzieci w wieku szkolnym: w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkoły, tj. od 8.20 – 15.00 na terenie placu powinny przebywać wyłącznie pod opieką nauczycieli.

–   Dzieci w wieku szkolnym: w dniach od poniedziałku do piątku, po godzinach pracy szkoły, tj. od 15.00 do 19.30 oraz w dni wolne od zajęć szkolnych na terenie placu powinny przebywać za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

–   Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, mogą korzystać z placu również w czasie godzin pracy szkoły.

–   w dni wolne od zajęć szkolnych plac zabaw jest czynny w godzinach od 10.00 do 19.00.

II.

1.      Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie, z wyjątkiem zajęć po opieką nauczyciela.

2.      Zarządca obiektu nie opowiada za wypadki i urazy dzieci na terenie placu zabaw, z wyjątkiem uczniów szkoły podczas zajęć lekcyjnych.

3.      Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

4.      Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.      Zabrania się w szczególności:

–   niszczenia urządzeń zabawowych i ogrodzenia szkoły,

–   zaśmiecania terenu,

–   gry w piłkę,

–   wprowadzania zwierząt na teren placu,

–   jazdy na rowerze.

III.

       1.  Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy bezwzględnie zgłaszać zarządcy terenu, tj. dyrektorowi szkoły.

         2. W przypadku, gdy zmienia się warunku meteorologiczne, zarządca obiektu zastrzega sobie możliwość zamknięcia placu zabaw.