Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, zostali zakwalifikowani do w/w klas.