Pedagog

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 :


PONIEDZIAŁEK8.00 – 9.55
WTOREK8.50 – 10.5011.35 – 13.35
ŚRODA8.50 – 9.50
CZWARTEK8.00 – 10.40
PIĄTEK8.00 – 8.50


 

                                                                                               


UCZNIOWIE PROPONUJĄ:

Zasady obowiązujące w szkole


                           
Rodzice

– Gdzie szukać pomocy?

InstytucjaAdres Informacje dodatkowe
Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnień Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1Tel. 056 622 89 08, 056 622 68 31
http://www.wotuiw.torun.pl
Dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychUrząd Gminy Łysomice, pok. nr 4),GOPS ul. Warszawska 19,Terapeuta uzależnień przyjmuje w każdy piątek miesiąca w godzinach: 9.00-12.00 (Urząd Gminy Łysomice, pok. nr 4), GOPS ul. Warszawska 19, w godzinach 12:00-15:00
Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieToruń, ul. Dekerta 24
Tel. 056 661 17 30
Zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącym polityki prorodzinnej (rodziny zastępcze). Wspieranie osób niepełnosprawnych
Wojewódzka Poradnia Zdrowia PsychicznegoToruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 22
 Terapia indywidualna, grupowa, diagnostyka psychologiczna.    Orzecznictwo sądowe
Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i MłodzieżyToruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 12
Diagnostyka psychiatryczna, psychologiczna, pedagogiczna, terapia zaburzeń rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych i zachowania
Poradnia Psychologiczno- PedagogicznaUl. Toruńska 10 (w Pałacu)87-148 –Łysomice0566783609Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, młodzieży i rodzicom, diagnoza pedagogiczna i psychologiczna, orzecznictwo
Toruńskie Centrum „Caritas”Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 Tel. 056 654 05 43Pomoc socjalna, wsparcie materialne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejul. Warszawska 19 87-148 Łysomicetel. 056 674 89 30kom. 508 394 505, 501 804 049e-mail: gops@lysomice.plPomoc  udzielana osobom i rodzinom.

Telefony zaufania

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 Tel. 056 622 29 91

 środa 13.00 – 17.00

„Pomarańczowa Linia”

 tel. 0 801 140 068

 codziennie 16.00 – 21.00

„Niebieska Linia”

 Tel. 0 800 154 030

 codziennie 17.00 – 21.00

„Informacja AIDS”

 Tel. 052 325 56 39

Adopcyjny Telefon Zaufania

Tel. 056 652 29 32

 wtorek 15.00 – 17.00