Pedagog


Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach informuje dyrektorów szkół, że na spotkaniu pedagogów Gminy Łysomice 
w dniu 28.10. 2013r. przedstawiono:

1. Terminarz  najbliższych  spotkań „Grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych Gminy Łysomice”:

-25.11.2013r. godz. 13.00-14.00
-27.01.2014r. godz. 13.00-14.00

Prosimy pedagogów szkolnych o udział w tych spotkaniach.


 2.  Harmonogram pracy „Punktów Konsultacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych”.

– 02.12.2013r. godz. 11.30.-14.30
– 03.02.2014r. godz. 11.30.-14.30
– 31.03.2014r. godz. 11.30.-14.30
– 02.06.2014r. godz. 11.30.-14.30

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu umówienia się w PP-P w Łysomicach.
Kontakt z naszą placówką : 56/678-36-09 ( poniedziałki, wtorki 8.00-14.00, czwartki 8.00-12.00).

 Z pozdrowieniami

                                                                                                                   Dorota Frey

Cieszymy się, że nasze rozwiązania stały się również inspiracją dla innych szkół.


UCZNIOWIE PROPONUJĄ:

Zasady obowiązujące w szkole


                           
Rodzice

– Gdzie szukać pomocy?

InstytucjaAdres Informacje dodatkowe
Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnień Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1Tel. 056 622 89 08, 056 622 68 31
http://www.wotuiw.torun.pl
Dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychUrząd Gminy Łysomice, pok. nr 4),GOPS ul. Warszawska 19,Terapeuta uzależnień przyjmuje w każdy piątek miesiąca w godzinach: 9.00-12.00 (Urząd Gminy Łysomice, pok. nr 4), GOPS ul. Warszawska 19, w godzinach 12:00-15:00
Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieToruń, ul. Dekerta 24
Tel. 056 661 17 30
Zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącym polityki prorodzinnej (rodziny zastępcze). Wspieranie osób niepełnosprawnych
Wojewódzka Poradnia Zdrowia PsychicznegoToruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 22
 Terapia indywidualna, grupowa, diagnostyka psychologiczna.    Orzecznictwo sądowe
Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i MłodzieżyToruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 12
Diagnostyka psychiatryczna, psychologiczna, pedagogiczna, terapia zaburzeń rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych i zachowania
Poradnia Psychologiczno- PedagogicznaUl. Toruńska 10 (w Pałacu)87-148 –Łysomice0566783609Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, młodzieży i rodzicom, diagnoza pedagogiczna i psychologiczna, orzecznictwo
Toruńskie Centrum „Caritas”Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 Tel. 056 654 05 43Pomoc socjalna, wsparcie materialne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejul. Warszawska 19 87-148 Łysomicetel. 056 674 89 30kom. 508 394 505, 501 804 049e-mail: gops@lysomice.plPomoc  udzielana osobom i rodzinom.

Telefony zaufania

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 Tel. 056 622 29 91

 środa 13.00 – 17.00

„Pomarańczowa Linia”

 tel. 0 801 140 068

 codziennie 16.00 – 21.00

„Niebieska Linia”

 Tel. 0 800 154 030

 codziennie 17.00 – 21.00

„Informacja AIDS”

 Tel. 052 325 56 39

Adopcyjny Telefon Zaufania

Tel. 056 652 29 32

 wtorek 15.00 – 17.00