Kalendarz roku

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2019/2020

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 września 2019
2.Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019  – 31 grudnia 2019
3.Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020
4.Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
5.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 czerwca 2020
6.Ferie letnie27 czerwca – 31 sierpnia 2020


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej
2-3 stycznia 2020 r. – przerwa noworoczna
21-23 kwietnia 2020 – Egzamin Ósmoklasisty