Rekrutacja 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, zostali zakwalifikowani do w/w klas.


REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie
na rok szkolny 2018/2019
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w dniach
od 1 marca do 31 marca 2018 roku należy składać w sekretariacie szkoły wnioski
o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówek)
–  dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2012, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice,
Dzieci mieszkające poza  terenem Gminy Łysomice  będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.
Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.


Druki wniosków do pobrania